کارکردهای فراهنری آرایه های ادبی در غزل شعرای افغان با تکیه بر کتاب «درختان تبعیدی»

حمید جعفری قریه علی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.30473/prl.2022.62462.1934

چکیده
  ارتباطات فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اشتراکات قومی و مذهبی از عوامل عمده نزدیکی کشورهای ایران و افغانستان است. در سال‌های اخیر به دلیل رخ‌دادهای سیاسی و اجتماعی و پیامدهای ناشی از جنگ این ارتباطات پر رنگ‌تر شده است. شعر فارسی افغانستان از نشانه‌های روشن این نوع ارتباطات شمرده می‌شود. شعر مهاجرت افغانستان به یاری عناصر زبانی و شگردهای ...  بیشتر

بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون

احمد سنچولی

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 163-149

https://doi.org/10.30473/prl.2021.38467.1372

چکیده
  ویلیام امپسون (1984-1906م) ابهام را جزو عوامل ذاتی شعر و زمینه‌ساز واکنش خواننده می‌داند. از نظر او هر نوع تمایز جزیی زبانی ولو ناچیز که زمینه‌ساز واکنش خواننده شود، از مصادیق ابهام به حساب می‌آید. بنابراین علاوه بر پیچش‌های زبانی، برخی از شگردهای بلاغی نیز که ذهن مخاطب را با خود درگیر کرده و موجب واکنش او می‌گردد، از عوامل ابهام-آفرین ...  بیشتر

بررسی موسیقی بیرونی وکناری غزل‌های بابافغانی و وحشی بافقی

محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ حسین اتحادی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 95-73

چکیده
  بابافغانی و وحشی بافقی، دو شاعر غزل‌سرا هستند که هریک، به‌نوعی سبک‌ساز و در تاریخ غزل فارسی­­ و تأثیرگذار بوده‌اند. ازاین‌رو برای راه‌یابی به طرز غزل آنها، این مقاله­ به بررسی موسیقایی شعر، یعنی ­و قافیه و ردیف، در غزل­های ­این دو سخنور ­می­پردازد. بدین منظور پس از ذکر مقدمه­ای ­درباره اهمیت و تأثیر این دو در تحول ...  بیشتر