آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 774
تعداد پذیرش 108

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 53451
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39488
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
درصد پذیرش 14 %