راهنمای داور

پس از ورود به صفحه شخصی خود با صفحه ای مشابه تصویر زیر روبرو می شوید...(شکل 1)

با کلیک بر روی  لینک داور، وارد صفحه شخصی  داور می شوید. (شکل 2)

شکل 1

 

در شکل 2 سه گزینه مقالات جدید، مقالات در حال داوری و مقالات داوری شده وجود دارد که با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه ها شکل 3 برای شما نمودار خواهد شد.

شکل 2

 

 

 

با کلیک بر روی کد مقاله در قسمت مقالات جدید، می توانید توضیحات سردبیر، مختصری از مقاله و کادر مخصوص خود را مشاهده کنید؛ که می توانید گزینه قبول نمی کنم را انتخاب کنید.(شکل 3)

 

 

شکل 3

 

با کلیک بر روی کد مقاله در قسمت مقالات در حال داوری، می توانید توضیحات سردبیر، و کادر مخصوص برای توضیحات خود را مشاهده کنید. (شکل 4)

با کلیک بر روی لینک مشاهده فرم داوری مقالات فرم مخصوص داور نمایش داده می شود (شکل 5)؛ که می توانید آن را تکمیل کرده و همراه توضیحات خود برای سردبیر ارسال نمایید.

همچنین اگر فایل دیگری (به عنوان مثال فایلی شامل کامنت های ویرایشی) هست که باید همراه مقاله برای سردبیر ارسال کنید، می توانید آن را در قسمت فایل ارسالی انتخاب کرده و ضمیمه کار کنید. (کادر آبی رنگ)

در قسمت  مورد نظر داور، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ذخیره را برای ارسال نهایی کلیک می کنید.

 

شکل 4

 

 

 

 

شکل 5

 

 

 

 

 

در قسمت مقالات داوری شده، مقالاتی که قبلا بررسی نموده اید را مشاهده می کنید. (شکل 6)

 

 

شکل 6