نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی شیوه‌های صورت‌بندی مفهوم انتزاعیِ زمان در شعر انقلاب بر اساس «نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی»، و کشف نگرش حاصل از این مقوله‌بندی، نزد شاعران این دوره است. پژوهشگران، ضمن تقسیم‌بندی شعر انقلاب به سه دورة متوالی (از سال 57 تا 84)، به شرح و تحلیل استعاره زمان در شعر قیصر امین‌پور و سیّدحسن حسینی پرداخته و نشان می‌دهند که شیوه‌ی مفهوم‌سازی آن‌ها از زمان، بیانگر جهان‌بینی و آمال و اندیشه‌های خاصّ آن‌ها در این سه دوره است. چنان‌که در هر دوره، با توجّه به زمینه‌های گوناگونِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این جهان‌نگری‌ها و ا ندیشه‌ها دچار تحوّل می‌شوند. نتیجه‌ی بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاعران مورد نظر در دوره‌ی اول (57 تا 68) بسیار امیدوار و آرمان‌گرایانه به آینده نظر دارند و روحیّه‌ای شاد و پیروزمندانه دارند. در دوره‌ی دوم (از 68 تا 76) با اندکی شک و تردید به امیدها و آرمان‌های خود می‌نگرند و از روحیّه‌ی شاد و سرمستی آن‌ها کاسته‌می‌شود. در دوره‌ی سوم (از 76 تا 84) یأس و سرخوردگی از آرمان‌ها، جای همه‌ی امیدها و آرزوها را می‌گیرد و شاعران در این برهه از زمان با تلخی و اندوه از گذشته و آینده سخن می‌گویند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cognitive Approach to the Time Metaphor in the Islamic Revolution Poem (Based on the poems of Qaisar Aminpour and Seyed Hassan Hosseini)

نویسنده [English]

  • Mahmud Saremi 2

2 Razi

چکیده [English]

This research study aims to investigate the methods of formulating abstract time concept in revolution poem based on “conceptual metaphor theory”, and discover the resulting attitude in this categorization. The researchers, while dividing revolution poem into three consecutive periods (from 1978 to 2005), the time metaphor in Gheisar Aminpour and Seyed Hasan Hosseini poems has been explained and analyzed and the conceptualization method in time can express their worldview and special thought in this three periods. As in each period, regarding various political, social and cultural streams, these worldviews and thoughts have been changed. The results of studies reveal that the poets in the first period (from 1978 to 1989) are very hopeful and idealistic about the future, and have a happy and victorious spirit. In the second period (from 1989 to1997) they look at their hopes and ideals with a little skepticism and their happy spirit was diminished. . In the third period (from 1997 to 2005) despair and frustration from ideals were replaced instead of all hopes and dreams, and poets in this time speak about past and future with sorrow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time metaphor
  • revolution poem
  • Cognitive semantics
  • Gheisar Aminpour
  • Seyed Hassan Hosseini