نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، هنر و معماری، گروه تخصصی هنر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده عمران، هنر و معماری، گروه تخصصی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

این پژوهش قصد دارد به بررسی تاثیر نمادها و استعاره‌ها در فیلمنامه‌های سوررئالیستی تری گیلیام با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک پل ریکور بپردازد. گیلیام بنا به منِ مفسرش این امکان را به کاراکترهایش می‌دهد در دلِ مباحثی چون کهن‌الگوها، روایات، تاریخ، زمان و مکان شناور باشند، تا از جانب گیلیام به‌عنوان پدیده‌ای منحصر به ‌فرد، بازتعریف شوند. هدف محقق کشف معانی ثانویه جهان متون فیلمنامه‌های تری گیلیام در یک فرآیند دیالکتیکی است و قصد دارد فیلمنامه‌های گیلیام را بر مبنای آرای هرمنوتیک پل ریکور تفسیر نماید. پل ریکور معتقد است برای پَر و بال دادن به قوه‌ی خیال باید واقعیت را به حالت تعلیق درآورد، تا با بازگشت به ماهیت اشیاء و پُر رنگ کردن نقش استعاراتِ درون متنی، بتوان معنای اولیه‌ی آنها را کنار زد و معانی جدیدی به آنها افزود. با این تعریف کارکرد قدرت خیال انسان‌ها در آثار گیلیام برگ برنده‌ای برای اوست تا قهرمانان آثارش بتوانند پیش‌برنده‌ی داستان در جهانی غیرواقعی باشند. از نمونه‌هایی که گیلیام در فیلمنامه‌های مونتی‌پونتی، زمان به اسارت گرفته شده، برزیل، ماجراهای بارون مایچوزن، به آن‌ها پرداختی هرمنوتیک داشته است میتوان به بازشناخت حکایات، بازتعریف روایات، شوخی با اساطیر، بازتعریف قصص با رویکردی فراتاریخ‌نگارانه اشاره کرد. الگوی تحقیق در این پژوهش پدیدارشناسی شهودی است که به‌جای پرداختن به صرف واقعیت، به مفاهیم نهفته‌ و چگونگی پدیده‌ها توجه دارد. محقق با شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی قصد دارد به سمتِ ماهیت پدیده‌ها و تفسیرِ مفاهیم ثانویه‌ی فیلمنامه‌های گیلیام حرکت ‌کند تا با خوانشی پدیدارشناختی بتواند به شناخت بهتر این رویکرد هنری با مانیفست سوررئالیسم دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading of Terry Gilliam's Surrealist Scripts with Paul Ricoeur's Hermeneutic Phenomenology

نویسندگان [English]

  • leila montazeri 1
  • narges elahi 2

1 Faculty of Civil engineering, architecture, art -Department of Art ، ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRACH ، Tehran

2 Faculty of Civil engineering, architecture, art -Department of Art ، ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRACH

چکیده [English]

According to me, his commentator terry Gilliam allows his characters to float in the heart of topics such as archetypes, narratives, history, time and place, to be redefined by Gilliam as unique phenomena. The researcher aims to discover the secondary meanings of the world of Terry Gilliam's screenplay texts in a dialectical process and intends to interpret Gilliam's screenplays based on Ricoeur's hermeneutic views. The researcher aims to discover the secondary meanings of the world of Terry Gilliam's screenplay texts in a dialectical process and intends to interpret Gilliam's screenplays based on Ricoeur's hermeneutic views. Ricoeur believes that in order to give wings to the imagination, reality must be suspended, so that by returning to the nature of objects and filling in the role of metaphors within the text, we can remove their original meaning and add new meanings to them. By this definition, the function of the power of the human imagination in Gilliam Berg's works is a winner for him so that the heroes of his works can advance the story in an unreal world. Examples that Gilliam has hermeneutically addressed in screenplays, can be traced back to storytelling, redefining narratives, joking with myths, and redefining stories with a transhistorical approach.In a descriptive-analytical way, the researcher intends to move towards the nature of phenomena and the interpretation of secondary concepts of Gilliam's screenplays in order to better understand this artistic approach to the manifesto of surrealism through phenomenological reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "hermeneutic"
  • "making history"
  • " prefiguration "
  • "Figuration "
  • "Meta figuration "