راهنمای نویسندگان

 

 

شیوه نامه ی تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن

 ارسال مقاله تنها از طریق وبگاه نشریه به آدرس http://prl.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود. مقاله های ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

 علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال شده باشد.

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده ی مسئول  است و چاپ مقاله به معنی تایید تمام مطالب آن نیست.

 مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

مقدمه و بیان مساله

پیشینه پژوهش

روش پژوهش

تجزیه وتحلیل یافته‌ها

نتیجه گیری

نحوة درج جداول و نمودار ها:

جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله نیز به آنها ارجاع داده شود.

عنوان تمام جداول دربالا و نمودار‌ها در پایین آنهادرج شوند.

ذکرمرجع درکنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

نحوه درج سایر موارد:

نمادگذاری‌ها، و زیرنویس‌ها در پائین هر صفحه درج شود.

ضمائم ویاددشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آ ورده شوند.

حروف‌چینی مقاله های ارسالی بایستی در کاغذA4، با قلمB Lotusنازک 12، برای متن‌های لاتین با قلمTimes New Romanنازک 11، برای متن‌های عربی با قلم 12B Badr،  در محیط Microsoft Word 2010 و با فاصله 2 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

رعایت رسم‌الخط فرهنگستان الزامی بوده و در کلماتی که به‌ها، ای، اند و امثال آن ختم و در کلماتی که با می شروع شده‌اند باید بین آن‌ها فاصله مجازی (نیم فاصله)باشد.


دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سؤال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله الزامی است.


کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.
مقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش­های زیر باشد:

مقالات باید در دو فایل جداگانه ارسال گردد. فایل اصلی مقاله بدون نام و مشخصات و اطلاعات نویسندگان و فایل ضمیمه تنها شامل اطلاعات فردی و مشخصات نویسندگان مقاله خواهد بود.

‌صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی می باشد. اندازه قلم چکیده 10 و  اندازه قلم متن اصلی 12 می باشد.


‌چکیده‌ی فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تاکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.
چکیده انگلیسی و کلیدواژگان انگلیسی عینا از روی چکیده و کلیدواژگان فارسی ترجمه شود.


‌کلید واژگان: (3 تا 7 واژه) واژه های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آن‌ها جهت تهیه فهرست موضوعی استفاده کرد.


‌صفحات مقاله پس از صفحه چکیده بدون درج مجدد عنوان مقاله یا نام نویسنده /نویسندگان خواهد بود.

 

 نحوه ارجاع در داخل متن:


‌برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه)


‌برای منابعی که از نوشته ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از...، سال، صفحه)


‌برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل  html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

 

   نحوه ارجاع در پایان مقاله:

منابع بر اساس فرمت APA تنظیم شوند.
‌ارجاع مآخذ در قسمت مراجع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند.


‌کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
‌پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال). عنوان پایان نامه، ذکر پایان نامه بودن منبع، دانشگاه.
‌مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، (سال)، عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌هایی که مقاله در آن درج شده.

پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی)، «عنوان مطلب»، نام پایگاه اینترنتی، نشانی پایگاه اینترنتی.

لوح فشرده: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مطلب»، نام لوح فشرده، محل نشر: نامِ ناشر.

  در کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب­ها به صورت ایتالیک آورده شود

 پاورقی‌های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شود.

مشخّصات نویسنده یا نویسندگان، شامل نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، مدرک تحصیلی، نشانی محل کار، نشانی پستی و الکترونیکی و شمارۀ تلفن همراه و ثابت، و همچنین نام نویسندة مسئول مقاله (به فارسی و انگلیسی) باید مشخص باشد.

تأکید می‌شود نویسندگان محترم حتما یک شماره تلفن همراه که در دسترس باشد در فایل مشخصات نویسندگان ارسال کنند

نویسنده اول1،نویسنده دوم2،نویسنده سوم3،نویسنده چهارم4

  1. مرتبه علمی، رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر. (نویسنده مسئول) (ایمیل آکادمیک)
  2. مرتبه علمی، رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر. (ایمیل آکادمیک)
  3. مرتبه علمی، رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر. (ایمیل آکادمیک)
  4. مرتبه علمی، رشته، دانشکده، دانشگاه، شهر. (ایمیل آکادمیک)

مشخصات نویسندگان به طور کامل به زبان انگلیسی ترجمه شود