دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازتاب و عملکرد تلمیحات شاهنامه و منابع پیرامون آن در دیوان صحبت لاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.30473/prl.2019.41594.1467

صادق ارشی؛ مصطفی گرجی؛ ایوب مرادی


2. باز تحلیل واکاوانة شگرد ادبی التفات در بلاغت فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.30473/prl.2021.45263.1546

بتول واعظ؛ محمدرضا حاجی آقا بابایی